หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งสะโตก > วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก)


เชียงใหม่

 วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก) (ชม 2573 ครั้ง)

วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก)

Rating: 3.4/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก) ตั้งอยู่เลขที่ 1014  บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 82 ตารางวา
 
วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก) อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 34 วา จดโรงเรียน ทิศใต้ ประมาณ 34 วา จดถนน ทิศตะวันออก ประมาณ 23 วา จดทุ่งนา ทิศตะวันตก ประมาณ 23 วา จดลำเหมือง
 
วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก) มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 82 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาบาตร วิหาร กุฏิสงฆ์ และโรงครัว ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปสิงห์สาม และเจดีย์
 
วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2275 ชาวบ้านเรียกอีกชื่อว่า วัดป่าอ้อย ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2279 การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระวงศ์ สุวณ โณ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าไม้แดง (ทุ่งสะโตก)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)