วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก)

วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก)

วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก)

ประชากร จำนวน: 2254 คน  Share Facebook  
Rating: 2.8/5 (13 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก) ตำบลทุ่งสะโตก เขต 1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดนี้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษมาแล้ว ไม่ทราบประวัติแน่ชัดเท่าใดนัก เพราะไม่มีหลักฐาน และตำนานจารึกไว้ เท่าที่รวบรวมไว้คือ เมื่อประมาณ 460 ปีเศษนี้กล่าวว่า ในชั้นแรกวัดนี้เป็นเพียงพระอาราม ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นถาวรวัตถุและอยู่ในสภาพทรุดโทรม
 
ต่อมามีพระอธิการธรรมเป็นเจ้าอาวาส ได้ชักชวนศรัทธาประชาชนของวัด และมีเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ โดยมีเจ้าราชบุตรและชายา ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการก่อสร้างวิหารของวัดปราสาทด้วย ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ โดยได้จัดสร้างพระวิหาร
 
ต่อมาในสมัยพระอธิการปัน เป็นเจ้าอาวาส ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเจดีย์ซึ่งหักพังให้อยู่ในสภาพเดิม และมีเจ้าอาวาสสืบต่อมาอีกหลาย ๆ รูป ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบ ๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้
 
โดยมีพระครูสิงห์แก้ว จน.โท เป็นเจ้าอาวาส ได้บูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง เช่น สร้างกุฏิ กำแพงศาลาบาตร และอื่น ๆ และปัจจุบันได้สร้างพระวิหารเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และพระครูสิงห์แก้ว จน.โท ได้มรณภาพไป มีพระอธิการจำเริญ เขมจโร เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
 
ปูชนียวัตถุ โบราณวัตถุของวัดปราสาท มี เจดีย์ 1 องค์ สร้างมาประมาณ 400 ปีเศษ เพราะไม่มีหลักฐานตำนานจารึกให้ทราบได้ และในพระวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน คือพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย (สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏเช่นกัน) เจดีย์ กว้าง 7 เมตร สูงจากพื้นถึงยอดฉัตร 20 เมตร
 
โบราณวัตถุได้แก่ อาสนะ ลงรักปิดทองสวยงามมาก และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ หน้าตักกว้าง 29 นิ้วครึ่ง สูง 41 นิ้ว อาสนะและสิ่งปลูกสร้างของวัดมีดังนี้
 
1. พระวิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 20.50 เมตร ลักษณะสร้างขึ้นใหม่ โครงสร้าง รากฐาน เสาข้างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาในเป็นเสาไม้สักล้วน (ของเดิม) ฝาผนังก่อด้วยซีเมนต์บล๊อกฉาบปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์
 
2. กุฏิสงฆ์ กว้าง 6 เมตร ยาว 29 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตีครึ่งไม้ เสาเทคอนกรีต ฝาผนังก่อด้วยอิฐฉาบปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ ชั้นบนทำด้วยไม้เนื้อแข็ง สภาพดี
แผนที่ วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก) แผนที่วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดปราสาท (ทุ่งสะโตก)
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)