หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งสะโตก > วัดทุ่งเกี้ยง


เชียงใหม่

วัดทุ่งเกี้ยง

วัดทุ่งเกี้ยง

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทุ๋งเกี๋ยง ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา โฉนดที่ดีเลขที่ 69974 เล่มที่ 700 หน้าที่ 74
 
วัดทุ่งเกี้ยง อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ทิศใต้จดบ้านเอกชน ทิศตะวันออก จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกจดโครงการบ้านวังน้ำริน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ วิหารและศาลาการเปรียญ พระธาตุเจดีย์ ศาลาบาตร หอระฆัง โรงครัว ปูชนียวัตถุสำคัญ พระพุทธรูปโบราณและเจดีย์โบราณ
 
วัดทุ่งเกี๋ยง สร้างเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2275 โดยมีพระอินสม สุมโณ เป็นผู้ริเริ่มวัดทุ่งเกี๋ยงได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทุ่งเกี้ยง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)