หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.สันกลาง > วัดอุโบสถ (สันกลาง)


เชียงใหม่

วัดอุโบสถ (สันกลาง)

วัดอุโบสถ (สันกลาง)

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอุโบสถ (สันกลาง) ตั้งอยู่เลขที่ 88 บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมี เนื้อที่ 7 ไร่ 71 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 51
 
วัดอุโบสถ (สันกลาง) อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 5 เส้น 7 วา 1 ศอก จดที่นาของเอกชน ทิศใต้ ประมาณ 5 เส้น 15 วา 2 ศอก จดลำเหมือง ทิศตะวันออก ประมาณ 1 เส้น 8 วา 3 ศอก จดถนน ทิศตะวันตก ประมาณ 1 เส้น 18 วา 1 ศอก จดที่นาของเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีเจดีย์
 
วัดอุโบสถ (สันกลาง) สร้างเมื่อ พ.ศ. 1475 เดิมเป็นวัดร้าง ท่านครูบามหิน เป็นประธานในการก่อสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 1480 การบริหารและการปกครอง มีพระอธิการเกษม กตสาโร เจ้าอาวาสวัดอุโบสถ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอุโบสถ (สันกลาง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)