หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.สันกลาง > วัดห้วยส้ม


เชียงใหม่

วัดห้วยส้ม

วัดห้วยส้ม

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดห้วยส้ม เลขที่ 13 หมู่ 5 ห้วยส้ม ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50120 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2540 พระอธิการบุญมา ปุญญาคโม เจ้าอาวาสวัดห้วยส้ม
 
วัดห้วยส้ม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยราษฎรช่วยกันพัฒนาที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติ ในเนื้อที่ 13 ไร่เศษ โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวด้วยไม้ มีกุฏิ ศาลาการเปรียญและวิหารต่อมาทางโรงเรียนได้ให้เด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือที่ศาลาของวัด โดยหลักฐาน ต 2 ก. อยู่ที่โรงเรียน ปัจจุบัน ผู้ที่เคยเรียนศาลาวัดยังมีชีวิตอยู่
 
ต่อมาเพื่อ พ.ศ. 2487 อาคารได้ชำรุดทรุดโทรม ทางโยมอุปฐากชื่อนายใหม่ คำไชยเทพ ได้บริจาคที่ให้สร้างวัดและสร้างโรงเรียนโดยห่างจากวัดเดิมไปทางทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตร เศษ ให้ทางวัด 13 ไร่ ให้โรงเรียน 20 ไร่ หลังจากสร้างอาคารเสร็จก็ย้ายมาอยู่ที่ใหม่พร้อมกัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดห้วยส้ม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)