หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.สันกลาง > วัดบุปผาราม (สันกลาง)


เชียงใหม่

วัดบุปผาราม (สันกลาง)

วัดบุปผาราม (สันกลาง)

Rating: 3.1/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบุปผาราม ตั้งอยู่เลขที่ 16 บ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 293  
 
วัดบุปผาราม อาณาเขต ทิศเหนือ ยาวประมาณ 2 เส้น 13 วา ติดถนนภายในหมู่บ้าน ทิศใต้ ยาวประมาณ 1 เส้น 15 วา  3 ศอก ติดถนนภายในหมู่บ้าน ทิศตะวันออก ยาวประมาณ 1 เส้น 6 วา ติดถนนภายในหมู่บ้าน ทิศตะวันตก ยาวประมาณ 1 เส้น 6 วา ติดถนนเข้าหมู่บ้าน
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยล้านนา บานประตูและหน้าต่างทำด้วยไม้สักแกะสลักเป็นภาพเทพวรรณคดี พระวิหารเป็นแบบทรงไทยล้านนา หอไตร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โรงครัว โรงเก็บของ ศาลาการเปรียญ
 
ปูชนียวัตถุ  มีพระเจดีย์ 1 องค์ มีฐานเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมแบบพม่า พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนพร้อมด้วยสาวก 2 องค์และพระพุทธรูปทองเหลืองแบบพระสิงห์หนึ่งศิลปะเชียงแสนปางสมาธิ
 
วัดบุปผาราม (สันกลาง) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2350 เดิมชื่อ วัดหนองสร้าง ตั้งอยู่กลางทุ่งนาหนอง ต่อมาถูกน้ำท่วมจึงได้ย้ายมาตั้งที่บ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เรียกชื่อวัดว่า วัดแม่กุ้งบก
 
วัดบุปผาราม (สันกลาง) ภายหลังได้โอนหมู่บ้านตำบล มาขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภอสันป่าตอง จึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่าวัดบุบผาราม มาจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2518 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบุปผาราม (สันกลาง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)