หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งต้อม > วัดสุพรรณรังษี


เชียงใหม่

วัดสุพรรณรังษี

วัดสุพรรณรังษี

Rating: 3.4/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุพรรณรังษี เลขที่ 304 หมู่ 11 ศรีโพธิ์งาม ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50120 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา
 
วัดสุพรรณรังษี ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2409 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2518 พระสมุห์ ศศิพงศ์ สีลสํวโร เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี
 
วัดสุพรรณรังษี ประวัติตราเริ่มก่อสร้างวัดโดยสังเขป วัดสุพรรณรังสี สร้างเมื่อจุลศักราชได้ 1268 มาตรงกับ พ.ศ.2408 เดือน 6 เหนือ ขึ้น 10 ค่ำ ได้เริ่มก่อสร้างมายังพระวิหารและพระพุทธรูปในวิหาร
 
โดยมีพระชมพูเป็นเจ้าอาวาส รูปที่ 2 เป็นผู้ริเริ่มสร้างพร้อมด้วยพระลูกวัด คือ พระอริยะ, พระโปธา, พระกันธา, พระนันใจ และสามเณรทุกองค์พร้อมด้วยเด็กวัดทุกคน ภายนอกหมายมีท้าวอินทราชและบุตรหลานทุกคนพร้อมครอบครัว
 
และแสนสิรีและภริยาบุตรหลานทุกคน จันทราและบุตรหลานทุกคน พร้อมคณะศรัทธาบ้านใกล้เรือนเคียงและชาวบ้าน 8 หลังคาเรือน พร้อมทั้งคณะศรัทธาวัดพระเจ้าเหลี่ยม โดยการนำของพระกันธาและในครั้งนั้นยังได้สร้างพระธาตุ ใช้เป็นปูชนียวัตถุให้ใช้กราบไหว้ถึงทุกวันนี้

โทร : 053312363

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสุพรรณรังษี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)