หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งต้อม > วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม)


เชียงใหม่

วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม)

วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม)

Rating: 4.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม) ตั้งอยู่เลขที่ 121 บ้านแม่กุ้งน้อง หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินมีเนื้อที่ 8 ไร่ 49 ตารางวา
 
วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม) อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 65วา จดถนนทิศใต้ประมาณ 65 วา จดลำเหมืองทิศตะวันออกประมาณ 58 วา จดลำเหมืองทิศตะวันตกประมาณ 58 วา จดลำน้ำแม่กุ้ง
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ วิหารและศาลาการเปรียญ ปูชนียวัตถุ พระประธานในพระวิหารวัดรัตนาราม สร้างเมื่อพ.ศ.2420 ชาวบ้านเรียกว่า วัดแม่กุ้งน้อย
 
วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2514 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 48 เมตร ยาว 48 เมตร การบริหารและการปกครอง มี พระครูสมุห์ ปัญญวุธ ปภสสโร เจ้าอาวาสวัดรัตนาราม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)