หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งต้อม > วัดบุญนาค


เชียงใหม่

วัดบุญนาค

วัดบุญนาค

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบุญนาค ตั้งอยู่เลขที่ 228 บ้านป่ารวก ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่  2 งาน 69 ตารางวา โฉนดเลขที่ 1468
 
วัดบุญนาค อาณาเขต ทิศเหนือ จดเหมืองสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ จดที่ดินเอกชนและถนน ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ 2 หลัง และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปิดทอง ประทับนั่งสมาธิ มีสาวกซ้าย-ขวา หีบใส่พระธรรมทำด้วยไม้สัก ประดับลายไทย ธรรมาสน์มีลวดลาย และตู้ไม้สักมีลวดลายใส่พระพุทธรูป
 
วัดบุญนาค สร้างประมาณ พ.ศ. 2295 เดิมชื่อ วัดป่ารวก เพราะบริเวณที่ตั้งเป็นป่าไม้ไผ่รวก ต่อมาเปลี่ยนชื่อตามที่ใช้ในปัจจุบัน ตามทะเบียนวัดของจังหวัด ตั้งวัดเมื่อประมาณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2449 การบริหาร และการปกครองมีพระภูวดล ญาณโสภโณ เจ้าอาวาสวัดบุญนาค

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบุญนาค

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)