หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งต้อม > วัดช่างกระดาษ


เชียงใหม่

วัดช่างกระดาษ

วัดช่างกระดาษ

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดช่างกระดาษ ตั้งอยู่เลขที่ 78 บ้านช่างกระดาษ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา สค.1 เลขที่ 88
 
วัดช่างกระดาษ อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 93 เมตร จดเหมือง ทิศใต้ ประมาณ 100 เมตร จดเหมือง ทิศตะวันออก ประมาณ 85 เมตร จดที่นา ทิศตะวันตก ประมาณ 72 เมตร จดเหมือง
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาบาตร และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีเจดีย์ และพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน
 
วัดช่างกระดาษ เดิมเป็นวัดร้าง ที่มีซากฐานพระพุทธรูป กุฏิ และวิหาร ต่อมา ประมาณ พ.ศ. 2410 พระเต๋จ๊ะ ได้มาปฏิสังขรณ์สร้างขึ้นใหม่ มีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่า วัดศรีดอนแก้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2461 การบริหารและการปกครอง มี พระอธิการบุญรัตน์ ปุญฺญรตโน เจ้าอาวาสวัดช่างกระดาษ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดช่างกระดาษ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)