หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ทุ่งต้อม > วัดก่อเก๊า


เชียงใหม่

วัดก่อเก๊า

วัดก่อเก๊า

Rating: 3.9/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดก่อเก๊า ตั้งอยู่เลขที่ 75 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ 2341 สังกิดมหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 18 ตารางวา
 
วัดก่อเก๊า อาณาเขต ทิศเหนือจดเหมืองสาธารณะ ทิศใต้จดที่นาราษฎร ทิศตะวันตกจดเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกจดที่นาของราษฎร อาคารเสนาสนะประกอบด้วย พระวิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญบุญ ศาลาเอนกประสงค์ กุฏิสงฆ์ โรงครัว ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนประดับทองคำเปลว ปางสมาธิ และตู้ใส่ธรรมแบบพื้นเมืองเหนือลวดลายล้านนา
 
วัดก่อเก๊า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2341 (ตามกรมการศาสนาได้แจ้งมา) แต่เดิมนั้นวัดก่อเก๊าได้สร้างมาพุทธศักราชไหนไม่มีใครทราบที่แน่นอน วัดก่อเก๊า เดิมชื่อวัดสรีก่อเก๊าเรียกชื่อตามชื่อของหมู่บ้านตามประวัติที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าสืบต่อกันมา
 
โดยเฉพาะแล้วตามที่แม่อุ้ยตา เตจ๊ะตา ผู้ที่มีอายุมากในหมู่บ้านอายุถึง 111 ปี ได้เล่าไว้ว่าวัดศรีก่อเก๊าได้นามตามที่วัดได้สร้างขึ้นมา และสถานที่สร้างวัดมีต้นโพธิ์ใหญ่ต้นหนึ่งเกิดมาก่อนที่วัดจะสร้างขึ้น มาพอคณะศรัทธาได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาจึงได้ก่อรอบโคนต้นโพธิ์ จึงได้ใส่ชื่อตามนี้ คือวัดศรีก่อเก๊า ขึ้นมาตามนี้
 
คำว่า (ศรีก่อเก๊า) มาจาก คำว่า สะ-หรี  มาจากนามของต้นโพธิ์ (หรือต้นไม้สะหรี) ก่อเก๊า มาจากการเอาก้อนอิฐ (หรือดินกี่) มาก่อรอบต้นไม้สะหรี นั้นเอง ปัจจุบันเหลือคำว่า (ก่อเก๊า) เพราะความสะดวกในการเรียกของประชาชนทั่วไป เรียกแบบสั้น ๆ ไปในที่สุดจนกลายเป็นตามความเรียกนั้นไปโดยปริยาย
 
วัดศรีก่อเก๊า  ริเริ่มสร้าง โดยท่านครูยี่และท่านครูบาอานันต์พร้อมศรัทธาได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นมา มีศรัทธาประมาณหกร้อยกว่าหลังคาเรือน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดก่อเก๊า

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)