หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ท่าวังพร้าว > วัดสันควงคำ


เชียงใหม่

วัดสันควงคำ

วัดสันควงคำ

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันควงคำ ประวัติการจัดตั้งและความเป็นมาตั้งแต่ต้นของวัดคือ เดิมที่คณะศรัทธาในหมู่บ้านหมู่ที่ 6  ของวัดได้ไปร่วมทำบุญพิธีทางศาสนาที่วัดท่าวังพร้าว ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สมัยนั้นมาโดยตลอด
 
การเดินทางไปร่วมทำบุญที่วัดท่าวังพร้าว ถนนหนทางก็ไม่ดี พอถึงระยะช่วงฤดูกาลฝนตกลงมามากประกอบกับการที่ถนนมีลำน้ำปิง และลำน้ำขานขนาบข้าง ทั้งสองฝั่งแม่น้ำทำให้ไหลท่วมถนหนทาง ซึ่งเป็นการยากลำบากในการเดินทางไปทำบุญที่ วัดท่าวังพร้าว
 
พอมาถึงเมื่อปี พ.ศ.2499 นายปัน ปินตาอุ้ย ผู้ใหญ่บ้านและพ่อหนานออน ใจแปง ได้ปรึกษาหารือราษฎรในหมู่บ้าน และเห็นว่ามีที่ดินซึ่งอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านอยู่แปลงหนึ่ง เป็นที่ดินของวัดร้างเก่าแก่มานานสร้างในสมัยใดไม่ทราบ เพราะมีซากเจดีย์ปรักหักพังอยู่บริเวณวัดร้าง
 
ผู้ใหญ่บ้านและคณะศรัทธาในหมู่บ้านก็ตกลงพร้อมใจกัน สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จากนั้นพระครูปิยธรรมภาณี รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง วัดดอนชัย (ต้นแหนหน้อย) ได้ตั้งชื่อวัดร้างนี้ว่า วัดสันควงคำ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 
วัดสันควงคำ ตั้งอยู่เลขที่ 53 บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 6 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้บูรณะปฏิสังขรขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2499 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 26 ตารางวาเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 47371 เล่มที่ 474 หน้า 71
 
วัดสันควงคำ เดิมเป็นวัดร้างกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2517 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539
 
วัดสันควงคำ มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ 2 หลัง ศาลาบาตร และปูชนียวัตถุ มีซากเจดีย์เก่า

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันควงคำ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)