หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ท่าวังพร้าว > วัดมงคล


เชียงใหม่

วัดมงคล

วัดมงคล

Rating: 4.5/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมงคล ตั้งอยู่เลขที่ 74 บ้านทุ่งแป้ง ถนนเชียงใหม่ – ฮอด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 75 ตารางวา น.ส.3
 
วัดมงคล อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 45.2 จดทุ่งนาของเอกชน ทิศใต้ประมาณ 51.2 ตารางวาจดที่นาของเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 58.8 ตารางวา จดลำเหมือง ทิศตะวันออกประมาณ 58.8 ตารางวา จดถนน มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา น.ส.3 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหาร และอุโบสถ
 
วัดมงคล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2350 เดิมมีชื่อว่า วัดทุ่งแป้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2538 กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหาร และการปกครอง มีพระดอนศักดิ์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดมงคล

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดมงคล

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)