หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ท่าวังพร้าว > วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว)


เชียงใหม่

วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว)

วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว)

Rating: 4.3/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว) เลขที่ 125 หมู่ 7 ต้นแหนน้อย ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50120 วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2425 จ.ส.1244 ตั้งวัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2425 จ.ศ.1244
 
วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2489 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา ตามโฉนด, น.ส.3, ส.ค.1 เลขที่ 28601
 
วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว) อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว 1 เส้น 4 วา ติดต่อกับที่ดินนายวรรณ์ สิทธิเจริญ ทิศใต้ ยาว 1 เส้น 10 วา ติดต่อกับที่ดิน นายอำพร สิทธิเจริญ ทิศตะนออก ยาว 2 เส้น 11 วา ติดต่อกับที่ดิน ถนนผ่านหมู่บ้าน ทิศตะวันตก ยาว  2 เส้น 11 วา ติดต่อกับที่ดิน นายจันทร์ จันทร์ไชย
 
มีที่ธรณีสงฆ์ (ไม่รวมกับที่ดินตั้งวัดข้างต้นนี้) จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา ตามโฉนด เลขที่ 28593 ตั้งอยู่ที่ตำบล ท่าวังพร้าว พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นที่ดอนราบโดยมีทุ่งนาและสวนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ห่างจากหมู่บ้าไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร
 
อาคารเสนาสนะต่างๆ มี ศาลาการเปรียญ กว้าง 8 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2515 เป็นอาคารชั้นเดียว กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง กว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2498 บูรณะ พ.ศ. 2500
 
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 3.75 เมตร ยาว 51.20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2539 ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตก่อด้วยอิฐ หลัง นอกจากนี้ยังมีหอพระไตรปิฎก 1 หลังกว้าง 7.40 เมตร ยาว 15 เมตร สร้าง พ.ศ. 2490 โรงเรียนปริยัติธรรม (หอระฆัง) 1 หลังกว้าง 7 เมตร ยาว 9.50 เมตร สร้าง พ.ศ. 2480 บูรณะ พ.ศ. 2539 โรงฉัน 1 หลังกว้าง 5.30 เมตรยาว 16.30 เมตร สร้างด้วยคอนกรีต พ.ศ. 2533
 
นอกจากนี้มีพระพุทธรูปต่าง ๆ อื่นอีก อยู่ที่พระวิหารทำด้วยอิฐ 3 องค์ทำด้วยโลหะ 16 องค์ ศาลาบำเพ็ญบุญ 12  องค์ เนื้อโลหะ สร้าง พ.ศ. 2529 วัดนี้ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม พ.ศ.2480 มีโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในที่ดินวัด เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

โทร : 053481148

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)