หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.หนองจ๊อม > วัดศรีทรายมูล (หนองไคร้เทวดา)


เชียงใหม่

 วัดศรีทรายมูล (หนองไคร้เทวดา) (ชม 3562 ครั้ง)

วัดศรีทรายมูล (หนองไคร้เทวดา)

Rating: 2.5/5 (25 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีทรายมูล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองไคร้ศรีทรายมูล เลขที่ 171 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา เอกสารสิทธิ์เลขที่ น.ส.3 ลำดับที่ 474 และเมื่อปี พ.ศ. 2540 คณะศรัทธา ได้ซื้อที่ดินทิศใต้ เพิ่มอีก 3 งาน 12 ตารางวา
 
วัดศรีทรายมูล บางคนบางท่่านก็เรียนว่า วัดหนองไคร้ศรีทรายมูล อันเป็นชื่อที่เอาชื่ออย่างเป็นทางการของวัดรวมกับชื่อหมู่บ้าน บางท่านก็เรียกว่าวัดหนองไคร้ใหม่ เพราะในบริเวณแห่งนี้เดิมเป็นอาณาบริเวณของศรัทธาวัดหนองไคร้หลวง
 
ต่อมามีผู้คนอาศัยอยู่มากจึงแยกหมู่บ้านออกมาอีก 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยวัดหนองไคร้ฟ้ามุ่ย วัดหนองไคร้หน้อย (หนองไคร้ต้นจันทน์) วัดหนองไคร้นางเหลียว และวัดหนองไคร้ใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างทีหลังสุดจึงได้นามวัดว่าหนองไคร้ใหม่
 
และบางท่านเรียกว่าวัดหนองไคร้เทวดา เนื่องจากบริเวณกำแพงวัดได้มีรูปปั้นปูนเป็นรูปเทวดาโดยช่างที่มาจากพม่า ประดิษฐานบนกำแพงรอบวัด จึงได้ชื่อว่าวัดหนองไคร้เทวดา
 
วัดศรีทรายมูล จากการบันทึกจดหมายเหตุของหมู่บ้านโดยป้อหน้อยป้อหนานใสสมัยนั้นได้บันทึก ไว้ว่า วัดศรีทรายมูลสร้างเมื่อปี 2442 โดยการนำของพ่อหนานแสน เขื่อนแก้ว ได้เป็นผู้นำชาวบ้านถางป่าบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นป่าไม้ไผ่ ที่มีกอไม้ที่ใหญ่ จุดมุ่งหมายเดิมไม่ใช่ถางป่าเพื่อสร้างวัด
 
แต่เป็นการถางป่าเพื่อจับจองที่ดิน แต่บังเอิญที่ดังกล่าวได้พบซากเจดีย์ในกอไผ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุในปัจจุบัน จึงได้พร้อมใจกันบูรณะเจดีย์สร้างเสนาสนะอื่น ๆ อีก และได้นำเอาดินบริเวณทางทิศตะวันตกของวัดปัจจุบัน
 
ซึ่งเป็นที่ลุ่มประกอบด้วยไม้ไคร้มากมายบริเวณนั้น มาปรับถมที่จะสร้างวัดให้สูงขึ้น พอสร้างเสนาสนะพอจะเป็นที่อยู่ของพระได้ จึงได้นิมนต์ ครูบาจีนา รองเจ้าอาวาสวัดหนองไคร้หลวง มาเป็นผู้นำในการพัฒนาสร้างวัดศรีทรายมูล
 
วัดศรีทรายมูล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2447 มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 21 เมตร ต่อมาได้สร้างถาวรวัตถุ ถวายเป็นพุทธสถาน ประกอบด้วย โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หอพระไตรปิฏก ศาลาบาตร ศาลาเอนกประสงค์
 
วัดศรีทรายมูล ปัจจุบัน มีพระครูสุมณฑ์วรกิตติ์ เป็นเจ้าอาวาส มีพระครูอุทัยธรรมานุการ เป็นรองเจ้าอาวาส ในพรรษา 2555 มีพระทั้งหมด 4 รูป สามเณร 9 รูป เด็กวัด (ขโยม) จำนวน 3 คน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีทรายมูล (หนองไคร้เทวดา)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)