หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.สันพระเนตร > วัดสันพระเนตร


เชียงใหม่

 วัดสันพระเนตร (ชม 1593 ครั้ง)

วัดสันพระเนตร

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันพระเนตร ตั้งอยูที่ 137 บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ 4 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์นิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2370  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  พ.ศ. 2465  พระครูใบฎีกา บุญศรี ฐิตปญโญ เจ้าอาวาสวัดสันพระเนตร
 
วัดสันพระเนตร มีที่ตั้งเป็นเขตของวัดรวมทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน อาณาเขตด้านทิสเหนือจดบ้านราษฎรด้านทิศใต้จดบ้านราษฎร ด้านทิศตะวันออกจดโรงเรียน ด้านทิศตะวันตกจดที่นาของราษฎร
 
ถาวรวัตถุและเสนาสนะภายในวัดประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ เจดีย์ หอพระไตร ศาลาการเปรียญกุฎิสงฆ์โรงครัว และห้องสุขาด้านปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันพระเนตร

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)