วัดสันหลวง

วัดสันหลวง

วัดสันหลวง

ประชากร จำนวน: 1956 คน  Share Facebook  
Rating: 3.7/5 (9 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันหลวง ตั้งอยู่ที่ 36 บ้านสันหลวง ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน ที่ตั้งวัดเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา โฉนดเลขที่ 9289
 
วัดสันหลวง อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 34 วา จดทางเดิน ทิศตะวันตกประมาณ 35 วา ทิศใต้ประมาณ 33 วา จดโรงเรียนบ้านสันหลวง ทิศตะวันออก ประมาณ 37 วา จดทางเดิน
 
อาคารเส้นเสาสนะประกอบด้วยอุโบสถทรงโบราณ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาบาตร โรงครัวและโรงกลอง ปูชนีย์วัตถุพระสิงห์สาม สมัยเชียงแสน วัดสันหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ.2369 โดยพระยาอนุร่วมกับประชาชนสร้างวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2390
 
การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ รูปที่ 1 พระคำ ธมฺมจาโร พ.ศ.2369-2399 รูปที่ 2 พระอินทวงษ์ อินทวํโส พ.ศ.2400-2440 รูปที่ 3 พระอินคำ ธมฺมปญฺโญ พ.ศ.2441-2491
 
รูปที่ 4 พระศรีมูล จนฺทวณฺโณ พ.ศ.2492-2493 รูปที่ 5 พระบุญมา ศีลวุฑโฒ พ.ศ.2494-2495 รูปที่ 6 พระครูแก้ว สมฺมาจาโร พ.ศ.2495-2553
 
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมเปิดสอน พ.ศ.2485 เจ้าอาวาสตนปัจจุบัน พระอธิการเกษม สญฺญโต ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ.2485
แผนที่ วัดสันหลวง แผนที่วัดสันหลวง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสันหลวง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)