หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.สันทรายน้อย > วัดสันคะยอม (สันทรายน้อย)


เชียงใหม่

วัดสันคะยอม (สันทรายน้อย)

วัดสันคะยอม (สันทรายน้อย)

Rating: 2.7/5 (27 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันคะยอม (สันทรายน้อย) เลขที่ 148 หมู่ 8 บ้านสันคะยอม เทศบาลสันทรายหลวง สันทราย-พร้าว ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50210
 
วัดสันคะยอม (สันทรายน้อย) วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2405 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2516 พระครูโอภาสวิหารกิจ อาสโภ เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม
 
วัดสันคะยอม ถือได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มากกว่า 200 ปี โดยเฉพาะสัญลักษณ์ที่เป็นนามวัดคือ “ต้นพะยอม” และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยอาณาจักรหริภุญชัย และล้านนานพบุรีศรีนครพิงปัจจุบันวัดสันคะยอมภายใต้การบริหารงานของพระครูโอภาสวิหารกิจ
 
ได้มีการพัฒนาวัดในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในทุกๆ ด้าน อาทิในด้านการอนุรักษ์ศิลปะ ได้มีการสร้างวิหารไม้สักทรงล้านนา เรือนไม้สักทั้งหลัง อุโบสถทรงไทยประยุกต์หอพระไตรปิฎกเรือนไทยโบราณ
 
และศาลาการเปรียญแบบทรงไทยล้านนาโบราณ มีการจัดสร้างพระพุทธรูปที่เก่าแก่เป็นศิลปะแบบเชียงแสนที่ งดงามวิจิตร ซึ่งมีการอ้างในคัมภีร์ใบลานของวัด และแผ่นจารึกไว้เป็นหลักฐานมีนามว่า “หลวงพ่อพระศากยะมุนีสะหรีชัยมงคล” โดยมีการประดิษฐานไว้ในวิหารของวัดเป็น ที่สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

โทร : 053491130

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันคะยอม (สันทรายน้อย)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)