หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.ป่าไผ่ > วัดเมืองขอน


เชียงใหม่

วัดเมืองขอน

วัดเมืองขอน

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเมืองขอน เลขที่ 3 หมู่ 1 เมืองขอน ป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50210 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2462 วัดอุทยานการศึกษา พ.ศ. 2536 วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2536 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2046 พระครูสถาพรพิพัฒน์ ฐิตธมโม เจ้าอาวาสวัดเมืองขอน
 
วัดเมืองขอน วัดนี้สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2046 สังกัดมหานิกาย เป็นวัดราษฏร์ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ริเริ่มสร้างวัดนี้ โดยประชาชนที่อพยพมาจากเชียงตุง (เมืองเจียงตุ๋ง) ประเทศพม่าสำหรับนามวัดเมืองขอนนี้
 
ก็ได้เอามาจากถิ่นฐานเดิมของผู้อพยพจากเมืองเชียงตุงประเทศพม่า มาตั้งเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน และ วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2462 วัดนี้มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา

มือถือ : 0896379504

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเมืองขอน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)