หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.แม่แฝกใหม่ > วัดแม่แฝก


เชียงใหม่

วัดแม่แฝก

วัดแม่แฝก

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่แฝก ตั้งอยู่เลขที่ 77 บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 10 ตารางวา นส.3 เลขที่ 140
 
อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 10.18 วา จรดถนนหมู่บ้านและลำเหมือง ทิศใต้ประมาณ 20.23 วา จรดถนนของวัดและลำเหมือง ทิศตะวันออกประมาณ 21.14 วา จรดบ้านของราษฏร ทิศตะวันตกประมาณ 16.39 วา จรดบ้านของราษฏร อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถทรงไทยโบราณ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์และโรงครัว
 
วัดแม่แฝก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2100 มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดแม่แฝกหลวง เดิมชื่อวัดสบแฝก ผู้เริ่มสร้างวัด คือ ท้าวหมุดท้าวจักรและท้าวเมืองมา ในแบบกรอกประวัติวัดแจ้งว่า วัดแม่แฝก ได้รับพระราชทานคามสีมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2466 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่แฝก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)