หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.แม่แฝกใหม่ > วัดเจดีย์แม่ครัว


เชียงใหม่

วัดเจดีย์แม่ครัว

วัดเจดีย์แม่ครัว

Rating: 3/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเจดีย์แม่ครัว เลขที่ 94 หมู่ 3 สันทราย-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50210 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2477 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2552
 
วัดเจดีย์แม่ครัว เมื่อในอดีตนั้น ที่ตั้งวัดและหมู่บ้านเจดีย์แม่ครัวปัจจุบันเป็นป่าลึกไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ มีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำปิงห่างจากวัดเจดีย์แม่ครัวไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร
 
ต่อมาได้มีผู้คนเข้ามาบุกเบิกป่าเป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน และได้พบซากสิ่งของต่างๆที่เป็นธรณีสงฆ์ในปัจจุบัน ห่างจากวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร ที่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นวัดมาก่อน เช่นฐานวิหาร และ เจดีย์เป็นต้น ต่อมาที่ฐานเจดีย์ถูกขุดและได้พบพระพุทธรูปและพระเครื่องต่างๆจำนวนมาก ( ได้หายไประหว่างปฏิสังขรณ์)
 
จึงได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์และได้สร้างกุฏิและศาลาบำเพ็ญบุญ โดยได้นิมนต์พระมาจำพรรษาเมื่อ พ.ศ.2477 ในระหว่างนั้นหมู่บ้านและวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกกันว่า "ตึงงาม" เรียกตามชื่อของต้นไม้ต้นหนึ่ง
 
ซึ่งมีลำต้นและกิ่งก้านสาขาตลอดถึงใบขึ้นอย่างเป็นระเบียบต่อมาได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์และกุฏิสงฆ์เป็นที่เรียบร้อย และต้นตึงต้นนั้นก็ตายไปและรอบบริเวณวัดห่างออกไปได้พบก้อนอิฐดินเผาขนาดใหญ่ก่อเป็นรูปคล้ายโกฏิอัฐเรียกว่า "กู่เบี้ย" ได้มีการสืบหาประวัติความเป็นมาแต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนเกี่ยวกับบริเวณนี้
 
แต่มีตอนหนึ่งของการสร้างคลองส่งน้ำในการพัฒนาบ้านเมืองสมัยสร้างเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงการเกณฑ์ราษฏรให้มาช่วยกันขุดคลองส่งน้ำแยกมาจากแม่ปิง (ปัจจุบันเป็นคลองส่งน้ำชลประทานแม่แฝก)
 
มาถึงบริเวณหมู่บ้านเจดีย์แม่ครัวปัจจุบัน ว่าเป็นสถานที่พักของแม่ครัวที่ทำอาหารเลี้ยงผู้คนที่มาขุดคลองในสมัยนั้นซึ่งห่างจากองค์พระเจดีย์มาทางทิศตะวันตก 200 เมตร จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านและวัดว่า "เจดีย์แม่ครัว" จนถึงปัจจุบัน
 
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2480 ทางสหกรณ์การเกษตรได้เข้าจัดสรรที่ดินบริเวณนั้นเป็น "สหกรณ์นิคม" ปี พ.ศ.2491 ชาวบ้านเห็นว่าที่ตั้งของวัดเดิมนั้น การเดินทางไปทำบุญลำบาก
 
จึงได้ตกลงกันย้ายวัดเดิมมาสร้างวัดใหม่ในที่ดินของสหกรณ์ซึ่งอยู่ติดกับเขตทางหลวง ย้ายมาทางทิศตะวันตก 500 เมตร ข้ามคลองชลประทานแม่แฝก โดยรื้อสิ่งก่อสร้างมาสร้างวัดใหม่ และ คงค้างแต่องค์พระเจดีย์ไว้ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ในปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเจดีย์แม่ครัว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)