หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.ห้วยทราย > วัดสันข้าวแคบกลาง


เชียงใหม่

 วัดสันข้าวแคบกลาง (ชม 1820 ครั้ง)

วัดสันข้าวแคบกลาง

Rating: 3.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันข้าวแคบกลาง หมู่ 4 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2320 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2487 พระครูสังวรคุณวัฒน์ คุณสํวโร เจ้าอาวาสวัดสันข้าวแคบกลาง
 
วัดสันข้าวแคบกลาง เป็นวัดโบราณ ที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2320 และได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ 8 กันยายน 2427 มีอาคารเสนาสนะที่สวยงาม บรรยากาศภูมิทัศน์ร่มรื่น มีกุฏิสงฆ์ไม้สักโบราณ อายุนับร้อยปี
 
มีพระประธานในพระวิหารที่เก่าแก่ สำหรับผู้ที่ไปแสวงบุญได้กราบไหว้บูชา เป็นที่ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกธรรมบาลี มาตั้งแต่ พ.ศ 2487 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดวรรณกรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ให้กับเยาวชน และผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า มุ่งหวังที่จะให้ได้มีการสืบทอดอักษรและภาษาล้านนาให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันข้าวแคบกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)