หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.สะเมิงเหนือ > วัดบ้านพอก (บ้านป้อก)


เชียงใหม่

วัดบ้านพอก (บ้านป้อก)

วัดบ้านพอก (บ้านป้อก)

Rating: 3.4/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านพอก (บ้านป้อก) สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 5 (บ้านป้อก) ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2448 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2534 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 16 เมตร ยาว 25 เมตร
 
มีดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 4ไร่ 2 งาน 184 ตารางวา ประวัติความเป็นมาเนื่องจากวัดบ้านป้อก เป็นชื่อเดิมที่คนร็จักและเรียกชื่อตามชื่อหมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่
 
พอมาระยะเวลาหนึ่งไม่มีเจ้าอาวาสแม่แต่สามเณรจำวัด จึงมีการเขียนชื่อวัดเพี้ยนไปเป็นวัดบ้านพอก ปัจจุบันเจ้าอาวาสได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัดให้ตรงกับชื่อหมู่บ้าน ความหมาย คือ กลับ ,กลับคืน เป็นภาษาล้านนา
 
ความสำคัญ เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลสะเมิงเหนือ นามเจ้าอาวาส พระครูโกวิทชาครธรรม ฉายา ชาคโร ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลยั้งเมิน
 
อาคารเสนาะสนะต่าง ๆ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2552 วิหาร กว้าง 9 เมตร ยาว 23 เมตร ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 9 เมตร ยาว 20เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2547 กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านพอก (บ้านป้อก)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)