วัดพระธาตุแสนไห

วัดพระธาตุแสนไห

วัดพระธาตุแสนไห

ประชากร จำนวน: 3256 คน  Share Facebook  
Rating: 3.3/5 (19 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุแสนไห ตั้งอยู่ที่ บ้านมหาธาตุ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (จากบ้านเมืองงายเข้าไป 45 กิโลเมตร) พระบรมธาตุแสนไห เป็นพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวอำเภอเวียงแหง
 
การกำหนดงานประเพณีประจำปี จะมีขึ้น 4 ครั้ง ด้วยกัน งานที่สำคัญที่สุดคือ งานสงฆ์น้ำพระบรมธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ ของทุกปี งานมาฆบูชา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เหนือ งานวันวิสาขบูชา หรือวันเพ็ญเดือน 8
 
และงานสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี พระบรมธาตุแสนไห เป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง เป็นพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงแหง หากผู้ใดไปอำเภอเวียงแหงแล้ว ไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้ไปถึงอำเภอเวียงแหง
 
เชื่อกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล  แต่มาได้รับการบูรณะใน พ.ศ. 2457 เป็นประติมากรรมผสมระหว่างพม่าและล้านนาไทย ซึ่งการก่อสร้างทับพระธาตุเดิมที่มีขนาดเล็ก โดยของใหม่มีสันถาวร 8 เหลี่ยม
 
สันนิษฐานว่าที่นี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อครั้งยกทัพไปยังเมืองอังวะของพม่าเมื่อปี พ.ศ. 2147 หลังจากประชุมพลที่เมืองงาย จึงเสด็จไปทางเมืองห้างหลวง
 
ซึ่งน่าจะเป็นเมืองแหงในปัจจุบันเพราะคูเมืองล้อมยาวกว่า 2 กิโลเมตร และเป็นเมืองเดียวที่อยู่ระหว่างเมืองงายกับเมืองอังวะของพม่า เชื่อว่าพระองค์น่าจะเสด็จมาพักทัพที่พระบรมธาตุแห่งนี้ และสร้างบ่อน้ำใช้ส่วนพระองค์ และช้างศึก ตรงบริเวณด้านหน้าเนินเขาที่ประดิษฐ์พระบรมธาตุ ชาวบ้านเรียกว่าบ่อน้ำช้าง ประเพณีที่สำคัญของวัดนี้ คืองานสรงน้ำพระธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี
 
พระบรมธาตุแสนไห ปัจจุบันได้บูรณะขึ้นใหม่ เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ มีฐาน 8 เหลี่ยม วัดโดยรอบ 48 เมตร ความสูงจากพื้นถึงยอดฉัตร 21 เมตร
 
งานสำคัญทางศาสนาพระบรมธาตุแสนไห เนื่องจากพระบรมธาตุแสนไหเป็นพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ มีความสำคัญเป็นที่พึ่งทางใจของชาวอำเภอเวียงแหง การกำหนดงานประจำปี จะมีขึ้น 4 ครั้ง ด้วยกัน
 
งานที่สำคัญที่สุดคือ งานสงฆ์น้ำพระบรมธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ ของทุกปี งานมาฆบูชา จัดขึ้นในวัน 15 ค่ำ เดือน 5 เหนือ งานวันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญ เดือน 8 และงาน สงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี
 
พระบรมธาตุแสนไหเป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง และ เป็น พระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงแหง หากผู้ใดไปอำเภอเวียงแหงแล้วไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้ไปถึงอำเภอเวียงแหง
 
เดินทาง พระบรมธาตุแสนไห อยู่ตำบลเมืองแหง จากบ้านเมืองงายเข้ามา 55 กิโลเมตร
โทร โทร: 053248604, 053248607
แผนที่ วัดพระธาตุแสนไห แผนที่วัดพระธาตุแสนไห
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดพระธาตุแสนไห
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)