หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.ท่าตอน > วัดภาวนานิมิต


เชียงใหม่

วัดภาวนานิมิต

วัดภาวนานิมิต

Rating: 3.3/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดภาวนานิมิต หรือ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดน้ำยอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย(น้ำยอน) ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระอภิชัย อภิชฺยโญ เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรม ศิลปะแบบชาวไทยใหญ่ พระอุโบสถ์ (หลังคาซ้อนกัน 5 ชั้น)
 
ซึ่งเสาโบสถ์แต่ละต้นสร้างเป็นรูปกลองก้นยาวที่งดงาม เป็นที่น่าชื่นชม และยินดีในการอนุรักษ์ รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยใหญ่ได้เป็นอย่างดี ทั้งซุ้มประตู ที่งดงาม และรั้ววัด เสาทุกเสาเป็นรูปกลอง สวยงามไม่มีใครเหมือน ดังนั้น ทางวัดภาวนานิมิต จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้แวะมาชมศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ ได้ทุกวัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดภาวนานิมิต

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)