หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ออน > ต.ออนกลาง > วัดเหล่าจันทรังษี


เชียงใหม่

วัดเหล่าจันทรังษี

วัดเหล่าจันทรังษี

Rating: 4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเหล่าจันทรังษี ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีพระครูจันทรังษีพิทักษ์ เป็นเจ้าอาวาส วัดเหล่าจันทรังษี มีเนื้อที่ จำนวน 16 ไร่ 2 งานได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ในวันที่ 14 มกราคม 2538
 
วัดเหล่าจันทรังษี เป็นวัดที่มีความร่มรื่น เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจของชนชนใน ตำบลออนกลาง เป็นวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน และมีการเรียนการสอนอักษรล้านนาทุกวันอาทิตย์ เป็นสถานที่ตั้งของสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านทุ่งเหล่า

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเหล่าจันทรังษี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)