หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.แม่แวน > วัดป่าแขม


เชียงใหม่

วัดป่าแขม

วัดป่าแขม

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าแขม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดที่ตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2517 และได้มีพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่ตลอด โดยเป็นศาสนสถานของวัดแม่แวน ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมของวัดแม่แวน ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2546 ได้ขอเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายแยกออกมาจากวัดแม่แวน รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ พระจรัญ จิรวฑฺฒโน มีเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ 2 หลัง ศาลาถ่ายทอดภูมิปัญญา กำลังก่อสร้างพระเจดีย์
 
วัดป่าแขม เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนบ้านป่าแขม และหมู่บ้านใกล้เคียง มีสถานที่ปฏิบัติธรรม และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องงอก และด้านยาสมุนไพร
 
โดยเฉพาะการผลิตข้าวกล้อง โดยใช้เครื่องสีข้าวโบราณโดยใช้แรงงานคน ซึ่งเป็นการสีข้าวที่ยังมีจมูกข้าวติดอยู่กับข้าวสาร ซึ่งได้สาธิตและเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในหมู่บ้าน อำเภอพร้าว และสถานที่ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย และยังมีการรวมกลุ่มผลิตข้าวกล้องจำหน่ายอีกด้วย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าแขม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)