หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ดอยหล่อ > วัดสันคะยอม


เชียงใหม่

วัดสันคะยอม

วัดสันคะยอม

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันคะยอม ตั้งอยู่เลขที่ 215 บ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 13 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชนทิศใต้ จดที่ดินเอกชนทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะทิศตะวันออกจดลำเหมืองคำปา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ พระประธาน เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนและเจดีย์
 
ประวัติตามคำบอกเล่าไม่ปรากฏเขียนหรือจารึกใดๆได้)วัดสันคะยอม ตั้งอยู่เลขที่ 215 บ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบัน หมู่ที่ 12 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่)
 
วัดสันคะยอม ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่สืบๆกันมา ความเป็นมาของชื่อวัด ผู้สร้างการสร้างบูรณะพัฒนาวัด เหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดตั้งแต่เริ่มแรก พ.ศ.2220 วัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาแล้วนับเป็นเวลาเนิ่นนานมากซึ่งไม่อาจรู้ หรือจำเป็นที่บอกเล่า
 
วัดนี้เดิมชื่อว่าวัดทรายมูล พอมาอีกไม่นาน ประมาณ 50 ปี วัดก็ได้เปลี่ยนชื่อขึ้นมาใหม่ เป็นวัดนางเหลียว และต่อมาเป็นเวลาอันเนิ่นนานมาก จะเป็น พ.ศ. เท่าไรนั้นก็ไม่ทรายเหมือนกันว่านานเท่าไร วันนี้ก็ได้ชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นวัดสันคะยอม มาถึงปัจจุบันส่วนสถานที่ตั้งวัด
 
ซึ่งที่ความเงียบ สงบ เดิมมีหมู่บ้านน้อยไม่กี่หลังคา เรือนทิศเหนือเหนือวัด คือบ้านสันคะยอม และมีหลายหมู่บ้านที่มาอุประถัมภ์วัดสมันนั้นในระแวกนี้มีวัดสันคะยอม เพียงวัดเดียว คือคณะศรัทธาสันจี้กุ่ง (ปัจจุบันทีชื่อว่าปากทางเจริญ)และคณะศรัทธาบ้านสิริมังคลาจารย์ คณะศรัทธาบ้านวังกู่ ลำพูน เพราะสมัยนั้นแม่น้ำปิง ที่ความตื้นเขินเดินข้ามน้ำมาอุปถัมภ์วัดสันคะยอม(ปัจจุบันแต่หมู่บ้านมีวัดแล้ว)
 
ปูชนียวัตถุ โบราณ มีเจดีย์และพระประธาน สร้างขึ้น พ.ศ. เท่าใดไม่ทราบได้ทราบแต่เพียงว่าพระประธานองค์นี้ สร้างด้วยอิฐถือปูนเป็นพระเก่าแก่ และมีรูปทรงสวยงามมาก เป็นประธานที่เคารพ บูชา ของชาวบ้านทั่วไปในเชียงใหม่ ภาคเหนือในสมัยนั้น
 
แต่การแสดงปฎิหารไม่เคยปรากฏ เพียงแต่ว่า เมื่อประมาณ 300 ปี ได้หลงใหลในองค์พระประธานองค์นี้เหมือนกับพระประธานองค์นี้มีเสน่ห์ทางเมตตา มีแต่ผู้คนหลงใหลมาสักกระบูชาทั้งหญิงและชายแต่ละวันไม่ขาดสาย
 
ในสมัยประมาณสัก 100 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการในสมันนั้น จึงได้ตกแต่งเปลี่ยนแปลงใบหน้าบางส่วน ของพระประธานเพื่อไม่ให้เป็นที่สดุดตาของคนทั่วไป มาตราบจนถึงปัจจุบัน พระประธานได้ประดิฐสถานในวิหารวัดสันคะยอมและเป็นที่เคารพนับถือของคณะศรัทธาทั่วไป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันคะยอม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)