วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย)

วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย)

วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย)

ประชากร จำนวน: 3260 คน  Share Facebook  
Rating: 2.6/5 (14 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดชัยสถาน ตั้งอยู่เลขที่ 65 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 75 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 15 วา จดโรงเรียนบ้านป่าเสร้า ทิศใต้ประมาณ 2เส้น 15 วา จดทุ่งนา ทิศตะวันออกประมาณ 2เส้น 10 วา จดถนนสาธารณะทิศตะวันตกประมาณ 2 เส้น 10 วา จดโรงเรียนบ้านป่าเสร้า
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปูนปิดทอง และพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย
 
วัดชัยสถาน สร้างเมื่อพ.ศ.2440 เดิมชื่อวัดป่าเสร้า เป็นวัดร้างโบราณ มีพระกลิ้งมาบูรณะและชักชวนชาวบ้าน ตั้งเป็นวัดขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2480 ตามที่ระบุในแบบกรอกประวัติวัด เขตวิสุงคามสีมากว้าง 9.90 เมตรยาว 17 เมตร
 
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส จากการสืบค้น บอกเล่า คือรูปที่ 1 พระอธิการกลิ้ง รูปที่ 2 พระอธิการดีรูปที่ 3 พระบุญสม รูปที่ 4 พระอ้าย
 
รูปที่ 5 พระคำมูลรูปที่ 6 พระบุญมีรูปที่ 7 พระบุญธรรมรูปที่ 8 พระอธิการดวงตารูปที่ 9 พระสมัคร พ.ศ.2516 – 2519รูปที่ 10 พระอินปัน พ.ศ. 2519 – 2520รูปที่ 11 พระสวัสดิ์ พ.ศ. 2521 – 2522 รูปที่ 12 พระอธิการนิเวศน์ ปภงฺกโรปัจจุบัน คือ พระครูประภัศร์ชัยคุณ ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา
 
วัดชัยสถาน ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เป็นศูนย์จิตใจของประชาชนในตำบลสันปูเลย ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ถ่ายทอด ให้นักเรียน เยาวชนประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมงานด้านศาสนา ปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
แผนที่ วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย) แผนที่วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดชัยสถาน (วัดป่าเสร้าน้อย)วัดชัยสถาน วัดป่าเสร้าน้อย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)