วัดเชียงยืน

วัดเชียงยืน

วัดเชียงยืน

ประชากร จำนวน: 3367 คน  Share Facebook  
Rating: 4.3/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเชียงยืน ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ โบราณสถานอยู่ในบริเวณวัด ส่วนหอพระซึ่งเป็นโบราณสถานอีกจุดหนึ่งนั้น แยกพื้นที่ออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่ง มีกำแพงล้อมรอบโดยเฉพาะ ในบริเวณวัดนี้ มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนวัดเชียงยืน ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่มีเอกสารกล่าวถึงมาแล้ว ก่อนปี พ.ศ. 1955 เป็นการกล่าวความถึง มหาสวามีพุทธญาณ
 
วัดเชียงยืน คงเป็นวัดที่มีความสำคัญด้วยอีกวัดหนึ่ง ดังเช่น ปี พ.ศ.2088 เมื่อพระไชยเชษฐาเสด็จมาจากล้านช้างเพื่อมาขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ หรือคราวที่พระเจ้ากาวิละจะเข้ามาเมืองเชียงใหม่ ก็ระบุว่าเป็นประเพณีที่ต้องมาสักการะพระพุทธสัพพัญญูในวิหารวัดเชียงยืนด้วย เจดีย์ คงเป็นเจดีย์ที่พระเมืองแก้วสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2061
 
และทำพิธียกฉัตรเมื่อ พ.ศ. 2064 เดิมคงเป็นเจดีย์ทรงระฆัง แต่รูปแบบในปัจจุบันคงมีการบูรณะมากแล้ว โดยเฉพาะส่วนฐานที่ขยายใหญ่มากและเลียนแบบศิลปะพม่ารุ่นหลัง วิหาร เดิมคงมีวิหารมาแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสัพพัญญูเจ้า วิหารองค์ปัจจุบันอาจจะเป็นโครงสร้างเก่าคราวสร้างโดยพระมหาเทพเมื่อ พ.ศ. 2362
 
แต่น่าจะมีการบูรณะอีกหลายครั้ง หอพระรูปแปดเหลี่ยม เป็นรูปแบบของศิลปะพม่า สังเกตได้จากลายปูนปั้นประดับโขงหน้าต่าง และซุ้มโขงทางเข้า เจดีย์ทรงกลมวัดเชียงยืน มีประวัติและรูปแบบการก่อสร้างเป็นศิลปะของเชียงใหม่
 
ในระยะปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ส่วนหอพระและกำแพงแก้ว เป็นศิลปะแบบพม่าในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 25 ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 96 ตอนที่ 145 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2522
แผนที่ วัดเชียงยืน แผนที่วัดเชียงยืน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเชียงยืนวัดเชียงยืน โบราณสถาน วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ วัด ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 1 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)