หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ป่าตัน > วัดเมืองลัง


เชียงใหม่

วัดเมืองลัง

วัดเมืองลัง

Rating: 3/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเมืองลัง ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ เลขที่ 9 หมู่ 3  ป่าตัน  ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50300 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา สร้างเมื่อ พ.ศ.2300 โดยสันนิษฐานว่า มีชาวพม่า มาอาศัยอยู่บริเวณนี้ และสร้างเจดีย์ไว้
 
โดยจำลองมาจากเจดีย์ ชวาดากอง โดยตั้งชื่อว่า เป็นพระธาตุประจำปีเกิดมะเมีย ศิลปะเป็นแบบล้านนา สร้างจากปูนขาว ต่อมาชาวบ้านมีการบูรณะ โดยการนำปูนซีเมนต์มาก่อสร้างทับ จากเดิมที่เป็นศิลปะแบบพม่า กลายมาเป็นศิลปะแบบล้านนาในปัจจุบัน
 
ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2300 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 เดือน พ.ศ. 2546 มีเจดีย์ที่จำลองจากเจดีย์ชเวดากอง ของพม่า เป็นเจดีย์ประจำปีมะเมีย เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ขี่จักรยานมาเป็นกลุ่มเพื่อมาศึกษาดูเจดีย์ทรงของพม่า

โทร : 053110168

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 2 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเมืองลัง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)