มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว

ประชากร จำนวน: 9457 คน  Share Facebook  
Rating: 3.3/5 (9 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว ตั้งอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สาย เชียงใหม่ –ลำปาง ในเขตอำเภอเมือง อำเภอสันทราย และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 556 ไร่ 99 ตารางวา เป็นที่ตั้งของอาคารบริหารคือ อาคารปฐมกาล อาคารปัญญาจารย์ โบสถ์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร อาคารสายธารธรรม อาคารสำนักงานต่างๆ อาคารบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ หอพักชายโอเมกา หอพักหญิงอัลฟา อาคารเรียนของคณะวิชาต่างๆ ฯลฯ
 
มหาวิทยาลัยพายัพ เดิมคือ วิทยาลัยพายัพ ตั้งขึ้นโดย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อพ.ศ. 2517 โดยมี วัตถุประสงค์ ที่จะสนับสนุน นโยบายของ รัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม
 
และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาลัยพายัพ ได้พัฒนาในด้านการจัดการศึกษา และด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนประเภทจาก "วิทยาลัย" เป็น "มหาวิทยาลัย" ในปี พ.ศ. 2527 นับเป็น มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
 
มหาวิทยาลัยพายัพ ใช้อักษรย่อว่า ม.พ.ย. ภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า Payap University ใช้อักษรย่อว่า P.Y.U.มหาวิทยาลัยพายัพได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพายัพว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันของรัฐทุกประการ
 
การเดินทาง มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว ถนน.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.payap.ac.th
โทร โทร: 053241255, 053851478, 053851486
แฟกซ์ แฟกซ์: 053241983
แผนที่ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว แผนที่มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาวมหาวิทยาลัยพายัพ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 8 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(4)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(2)