หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แจ่ม > ต.ช่างเคิ่ง > วัดพุทธเอ้น


เชียงใหม่

วัดพุทธเอ้น

วัดพุทธเอ้น

Rating: 4/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม
 
วัดพุทธเอ้น เที่ยววัดในเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ มีโบราณสถานคือ “โบสถ์น้ำ” สร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า “อุทกสีมา” สิ่งสำคัญนั้นมีโบราณสถานคือ "โบสถ์น้ำ" สร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง โดยบริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า "อุทกสีมา"
 
วัดพุทธเอ้น นั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่อชาวอำเภอแม่แจ่มเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า "วัดศรีสุทธาวาสเอิ้นมงกุฎ" ซึ่งนอกจากความร่มรื่นของบรรยากาศโดยรอบแล้ว โดยบริเวณด้านหน้าวัด นั้นยังมีสิ่งมหัศจรรย์น่าชม คือ "บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งจะมีตาน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้ง ทั้งนี้ มีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้า นั้นทรง เคยเสด็จมาที่นี่ และทรงเรียกหาพระอานนท์เพื่อให้ตักน้ำให้ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็บ้วนพระโอฐลงบนที่แห่งนี้ จนเกิดเป็นตาน้ำ ซึ่งในเวลาต่อมามีพระภิกษุสองรูปผ่านมา จึงได้สร้างวัดขึ้น
 
โดยนอกจากนี้ ภายในวัดยังมีพระอุโบสถกลางน้ำ จนได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้สร้างโดยยกพื้นสี่เสา ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง และการที่พระอุโบสถอยู่กลางน้ำนั้น เรียกกันว่า "อุทกสีมา" จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของขันฑสีมาเช่นกัน และลักษณะการสร้างแบบนี้ล้านนาได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากลังกา โดยมีความเชื่อว่าการบวชกลางน้ำแล้วจะทำให้พระภิกษุมีความบริสุทธิ์ที่สุด
 
ส่วนลึกเข้าไปด้านในจะพบกับพระวิหารไม้สักเก่าแก่ ซึ่งจะที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างไทใหญ่ซึ่งปัจจุบันภาพเหล่านี้เลือนลางมากแล้ว และสองข้างของพระประธาน ที่มาประดิษฐานพระเจ้าแสนตองและพระเจ้าทันใจ ที่ขอพรสิ่งใดก็ได้ตามใจหวัง โดยส่วนด้านหลังพระวิหารคือพระธาตุเจดีย์ ตรงฐานประดับลาย 12 นักษัตรแบบล้านนาน่าชมยิ่งนัก
 
การเดินทาง อยู่ที่ตำบลช่วงเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จากเทศบาลแม่แจ่ม ประมาณ 1 กิโลเมตร มาตามทางจนถึงทางแยกหน้าสถานีตำรวจแม่แจ่ม แล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากนั้นหาทางข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งของลำน้ำแม่แจ่ม ขับต่อไปอีกเพียง 1 กิโลเมตร ก็ถึงวัดพุทธเอ้น

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 2 เดือนที่แล้ว

แผนที่วัดพุทธเอ้น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)