วัดโพธาราม (วัดห้วยเกี๋ยง)

วัดโพธาราม (วัดห้วยเกี๋ยง)

วัดโพธาราม (วัดห้วยเกี๋ยง)

ประชากร จำนวน: 974 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธาราม (วัดห้วยเกี๋ยง) ตั้งอยู่ท่บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับการยกฐานะเป็นวัดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2415 วัดมีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 3026.5
 
ชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันว่า วัดห้วยเกี๋ยง เพราะมีลำน้ำไหลผ่านหมู่บ้าน มีต้นไม้ออกดอกสีขาวขึ้นอยู่ตามสองฝั่งของลำน้ำ ชาวบ้านเรียกว่า "ดอกเกี๋ยง" (ดอกลำเจียก) จึงตั้งชื่อวัดและหมู่บ้านตามลำน้ำ "ห้วย" กับคำว่า "เกี๋ยง" รวมเรียกว่า ห้วยเกี๋ยงมาจนถึงปัจจุบัน
 
วัดโพธาราม (วัดห้วยเกี๋ยง) มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดกับทุ่งนา ทิศตะวันตกติดกับที่ดินชาวบ้าน ทิศเหนือติดกับถนนสาธารณะของหมู่บ้าน ทิศใต้ติดกับที่ดินชาวบ้าน ปัจจุบันวัดห้วยเกี๋ยงได้เป็นวัดต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน
 
ซึ่งมีท่านพระครูสุธรรมานุสิฐเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเป็นผู้พัฒนาให้วัดมีความเป็นระบบระเบียบที่ดีขึ้นกว่าเดิม และวัดห้วยเกี๋ยงยังเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
 
โดยมีศูนย์ ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤษ์-อีมพาต ศูนย์สุขภาพแบบแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ที่รักสุขภาพทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ จนมีคนมาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
 
บริเวณภายในวัดมีความร่มรื่นเย็นสบายเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด เหมาะแก่การมาสร้างบุญบารมี ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2415 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2548 พระครูสุธรรมานุสิฐ วณฺณเมธี เจ้าอาวาสวัดห้วยเก๊๋ยง
แผนที่ วัดโพธาราม (วัดห้วยเกี๋ยง) แผนที่วัดโพธาราม (วัดห้วยเกี๋ยง)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดโพธาราม (วัดห้วยเกี๋ยง)
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)