วัดข้าวแท่นหลวง

วัดข้าวแท่นหลวง

วัดข้าวแท่นหลวง

ประชากร จำนวน: 1441 คน  Share Facebook  
Rating: 3.6/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดข้าวแท่นหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 78 บ้านข้าวแท่นหลวง ถนนสุขาภิบาลสันทราย หมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 13 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2584
 
วัดข้าวแท่นหลวง มีอาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่ดินเอกชนและลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชนและลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชนลำเหมืองสาธารณะ
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบาตร หอกลอง และ โรงครัว ปูชนียวัตถุ เจดีย์โบราณ และพระพุทธรูปนามว่า พระพุทธมหาวัณโณ
 
วัดข้าแท่นหลวง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2115 เดิมชื่อวัดยางหมอก ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2466 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 42 เมตร ยาว 50 เมตร
 
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการชัยชยวฑตฒโน พ.ศ. 2354 – 2376 รูปที่ 2 พระอธิการกองเงิน กนตจาโร พ.ศ. 2377 – 2401 รูปที่ 3 พระอธิการน้อย มหาวณโณ พ.ศ. 2402 – 2442 รูปที่ 4 พระอธิการแก้ว กนตวีโร พ.ศ. 2443 – 2449 รูปที่ 5 พระบุญมา ปุญญกโร พ.ศ. 2450 – 2455
 
รูปที่ 6 พระอธิการอภิวงศ์ อภิวงโส พ.ศ. 2456 – 2467 รูปที่ 7 พระอธิการจันทร์แก้ว มณิวณโณ พ.ศ. 2468 – 2473 รูปที่ 8 พระปลัดบุญปั๋น สุวณโณ พ.ศ. 2474 – 2483 รูปที่ 9 พระครูสันติยานุสาสน์ อินทนนโท ตั้งแต่ พ.ศ. 2483
 
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2470 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. 2524 นอกจากนี้มี หอสมุด และห้องพิพิธภัณฑ์
แผนที่ วัดข้าวแท่นหลวง แผนที่วัดข้าวแท่นหลวง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดข้าวแท่นหลวง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)