หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันทราย > ต.แม่แฝกใหม่ > วัดขัวมุง


เชียงใหม่

วัดขัวมุง

วัดขัวมุง

Rating: 3.1/5 (16 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดขัวมุง เลขที่ 176 หมู่ 4 ขัวมุง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50290 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2441 พระอธิการทวีศักดิ์ ธมมรฺโต เจ้าอาวาสวัดขัวมุง
 
วัดขัวมุง มีอาณาเขต ทิศเหนือ 23 วา จดบ้านของราษฎร ทิศใต้ 21 วา จดเขตเหมือง ทิศตะวันออก 49 วา จดเขตเหมือง ทิศตะวันตก 48 วา จดที่นาของราษฎร์
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาบาตร ศาลาเปรียญ หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุ มีเจดีย์ วัดขัวมุงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2451 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สันที่ 23 มิถุนายน 2515 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร
 
มีโรงเรียนประปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2476 และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ. 2525 นอกจากนี้ ทางวัดเป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ สถานที่ตั้งของกลุ่มแม่บ้าน สถานที่ตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประชาชน และสถานที่ตั้งที่พยาบาลแก่ประชาชนด้วยยาแผนโบราณ

โทร : 053848664

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดขัวมุง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)