หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.ห้วยทราย > วัดทุ่งต้อม


เชียงใหม่

วัดทุ่งต้อม

วัดทุ่งต้อม

Rating: 3.5/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทุ่งต้อม ตั้งอยู่เลขที่ 37 บ้านหม้อ ถนนห้วยทราย-แม่โป่ง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 46 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร หอระฆัง ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์
 
วัดทุ่งต้อม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านหม้อ สร้างมาเมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ประมาณ 199 ปี แต่เดิมวัดนี้ตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านหม้อ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนประชาบาลประถมต้น สมัยนั้นได้มีราษฎรอพยพมาจากบ้านทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 
ได้มาทำไร่ ทำสวน ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เห็นว่าวัดเก่าไกลจากหมู่บ้านใกล้ป่าประกอบกับถูกไฟไหม้อยู่เสมอ หาพระภิกษุสงฆ์ไปจำพรรษาก็ยากจึงได้ช่วยกันย้ายมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน ตั้งชื่อวัดว่าวัดทุ่งต้อม
 
ชาวบ้านในละแวกนี้มีอาชีพทำหม้อหรือปั้นหม้อด้วยดินเหนียว ใช้มือปั้นหม้อต่าง ๆ เช่นหม้อใส่น้ำดื่ม หม้อแกงปรุงอาหาร หม้อต้มยา หม้อใส่ข้าวสาร ฯลฯ มีชาวบ้านใกล้ไกลต่างนำเอาของกินของใช้มาแลกเปลี่ยน และนำไปขาย ชาวบ้านจึงเรียกวัดบ้านหม้ออีกชื่อหนึ่งจนถึงปัจจุบัน 
 
วัดทุ่งต้อม ภายในวัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุคือ วิหารทรงล้านนาไทยสองชั้น ศิลปะล้านนา หลังคาซ้อนกัน ด้านบนมีช่อฟ้าถัดลงมาเป็นใบระกาและหางหงส์เป็นรูปพญานาค หน้าบันเป็นลวดลายก้านขด โก่งคิ้วเป็นรูปพญานาค ซุ้มประตูทำเป็นลวดลายปูนปั้น บานประตูแกะสลักรูปเทวดา บันไดทางขึ้นวิหารมีพญานาคทอดกายลงมา หอพระไตรปิฎกสองชั้นก่ออิฐถือปูน ด้านข้างวิหารมีซุ้มพระประจำวันเกิด
 
วัดทุ่งต้อม เป็นวัดโบราณ ที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2410 มีอาคารเสนาสนะที่สวยงาม บรรยาการศภูมิทัศน์ร่มรื่น มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า สำหรับผู้ที่ไปแสวงบุญได้กราบไหว้บูชา เป็นสถานถ่ายทอดวรรณกรรมล้านนา โดยครูสอนอักษรล้านนา(ตั๋วเมือง) ให้กับเยาวชน และผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า มุ่งหวังที่จะให้ได้มีการสืบทอดอักษรและภาษาล้านนาให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทุ่งต้อม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)