หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.สันกำแพง > วัดสันกำแพงหลวง


เชียงใหม่

วัดสันกำแพงหลวง

วัดสันกำแพงหลวง

Rating: 2.3/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันกำแพงหลวง เลขที่ 17/2 หมู่ 5 สันเหนือ  ศรีสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา
 
วัดสันกำแพงหลวง ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2397 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2397 วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2529 วัดอุทยานการศึกษา พ.ศ. 2540 วัดพัฒนาดีเด่น พ.ศ. 2539 พระครูวินิจสุภาจาร สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดสันกำแพง
 
วัดสันกำแพงหลวง เป็นวัดโบราณ ที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2405 มีอุโบสถแบบล้านนา มีหอพระไตรปิฎกศิลปสกุลช่างล้านนา รูปทรงชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนสร้างด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปที่มรเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศาสนา
 
มีพระพุทธรูปทองเหลืององค์ใหญ่ศิลปะแบบสุโขทัยและเจดีย์ศิลปะแบบพม่า สำหรับผู้ที่ไปแสวงบุญได้กราบไหว้บูชา และยังเป็นสถานถ่ายทอดวรรณกรรมล้านนา โดยครูสอนอักษรล้านนา(ตั๋วเมือง) ให้กับเยาวชน และผู้สนใจ โดยไม่คิดมูลค่า มุ่งหวังที่จะให้ได้มีการสืบทอดอักษรและภาษาล้านนาให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป

โทร : 053392789

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันกำแพงหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)