หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.สันกลาง > วัดสันกลางเหนือ


เชียงใหม่

วัดสันกลางเหนือ

วัดสันกลางเหนือ

Rating: 4.1/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันกลางเหนือ เลขที่ 61 หมู่ 4 สันกลางเหนือ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130
 
วัดสันกลางเหนือ วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2275 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. 2545พระศราวุธ สุนฺทโธ สุนฺทโร เจ้าอาวาสวัดสันกลางเหนือ
 
วัดสันกลางเหนือ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 2245 ซึ่งเดิมในหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นป่าไม้ไผ่ ก็ได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มไทยเขิน ได้โยกย้านมาตั้งถิ่นฐาน โดยมีการนำของผู้ที่มีชื่อว่า ขะหนานสะละวะ ได้ร่วมกันถากถางให้เป็นที่ราบ
 
และก็มีครัวเรือนประมาน 30 กว่าหลังคาเรือน ต่อมานั้นได้มีแนวคิดยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงได้ปรึกษากันว่าจะทำที่ปฏิบัติธรรมโดยสร้างกุฏิเล็กๆไว้ตรงทิศใต้ของหอชัย จนมีอยู่วันหนึ่งได้เกิดความอัศจรรย์คือมีต้นโพธ์งอกขึ้นมา
 
ชาวบ้านเลยตั้งชื่อว่าสำนักหอชัยสะหลีตุงเงิน พอไม่นานก็ได้มีลูกศิษย์วัดเข้ามาบวช จนมีเณรมากจนทำให้เกิดการขยายวัดขึ้นและได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่สูง อยู่สันดินน้ำกวง
 
จึงได้ตั้งชื่อว่า สันกลางเหนือ เพราะหมูบ้านตั้งอยู่เหนือสันดินทางทิศตะวันตกมีแม่น้ำคาว ทางทิศตะวันออกก็มีแม่น้ำกวงก็จึงได้ตั้งชื่อสันกลางเหนือตั้งแต่นั้น

โทร : 053013382

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันกลางเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)