หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.สันกลาง > วัดสันกลางใต้


เชียงใหม่

วัดสันกลางใต้

วัดสันกลางใต้

Rating: 2.8/5 (19 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันกลางใต้ เลขที่ 77 หมู่ 5 สันกลางใต้ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2328 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 พระอธิการสมชาติ จนฺทวํโส เจ้าอาวาสวัดสันกลางใต้
 
วันสันกลางใต้ ชื่อเดิมคือ วัดสันกลางตุงคำน้ำล้อม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2328 โดยมีครูบา ก๋า เป็นผู้สร้างร่วมกับศรัทธา อุบาสก อุบาสิกา ในสมัยนั้น เหตุที่ชื่อว่าวัดสันกลางตุงคำน้ำล้อมนั้น ผู้เฒ่าผุ้แก่ได้เล่าว่า เมื่อในสมัยก่อยนตุงและได้นำมาถวายเป็นพุทธบูชา ณ อารามแห่งนี้ และในขณะเดียวกันนั้นทางวัดก็ได้มีน้ำล้อมรอบอยู่ จึงได้ชื่อดังกล่าวมา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันกลางใต้

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)