หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ออน > ต.บ้านสหกรณ์ > วัดถ้ำเมืองออน


เชียงใหม่

วัดถ้ำเมืองออน

วัดถ้ำเมืองออน

Rating: 3.3/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดถ้ำเมืองออน ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 2 บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเมื่อปี พ.ศ.2511 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา เจ้าอาวาสคือพระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต เจ้าคณะตำบลสหกรณ์ออนเหนือ
 
วัดถ้ำเมืองออน มีเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โบสถ์ วิหารเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะตำบล และศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบ้านสหกรณ์
 
วัดถ้ำเมืองออน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในอำเภอแม่ออน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดถ้ำเมืองออน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)