หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.ร้องวัวแดง > วัดวังธาร (ร้องวัวแดง)


เชียงใหม่

วัดวังธาร (ร้องวัวแดง)

วัดวังธาร (ร้องวัวแดง)

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวังธาร (ร้องวัวแดง) เลขที่ 4 หมู่ 1 วังธาร ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื่้อที่ 5 ไร่ 2 งาน ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2482 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ  พ.ศ. 2547 พระครูจันทรัตโนภาส จิตฺตโภ เจ้าอาวาสวัดวังธาร
 
ได้รับการบริจาคโดยผู้มีศรัทธาแม่อุ้ยไฝ พรหมใจ พร้อมทั้งครอบครัวได้บริจาคที่ดินพื้นนี้เป็นที่ดินของวัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2474 เดิมเป็นอาราม สร้างขึ้นด้วยไม้และไม้ไผ่ และไม่มีพระภิกษุจำพรรษา
 
ด้วยคณะศรัทธาบ้านวังธารมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชุมชนหมู่บ้าน เมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษา ได้นิมนต์พระสงฆ์วัดใกล้เคียงมาจำพรรษาทุกปี กระทั่งเมื่อปี พ.ศ 2495 คณะศรัทธาบ้านวังธารได้นิมนต์ พระบุญรัตน์ ศิริจนฺโท
 
มาจำพรรษาและรักษาการแทนในคณะนั้น ต่อมา คณะศรัทธาได้พร้อมใจกันได้พัฒนาอารามให้เป็นวัด โดยในระหว่างปี พ.ศ.2500 - 2504 ได้มีการก่อสร้างวิหาร และศาลาบาตร และเสนาสนะอื่น ๆ อีกจนแล้วเสร็จและในปี พ.ศ.2505 พระบุญรัตน์ ศิริจนฺโท ได้ลาสิขา คณะศรัทธาจึงได้ไปกราบนิมนต์ พระจันทร์แก้ว จิตตฺโภ ณ.วัดห้วยไซ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มาจำพรรษาและเมื่อปี พ.ศ.2506
 
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในระหว่างนั้น ได้ทำการก่อสร้างถาวรวัตถุ บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะขึ้นมา กระทั่งปี พ.ศ.2543 ก็ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาและได้เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระอธิการจันทร์แก้ว จิตตฺโภ และได้รับเลื่อนสมณะศักดิ์เป็น พระครูจันทรัตโนภาส ปีพ.ศ.2549 และได้ก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นเป็นที่กราบไหว้ของคณะศรัทธาและบูรณะเสนาสนะของวัดขึ้น เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

โทร : 053859123

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดวังธาร (ร้องวัวแดง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)