หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.ร้องวัวแดง > วัดน้ำจำ


เชียงใหม่

วัดน้ำจำ

วัดน้ำจำ

Rating: 3.6/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดน้ำจำ เลขที่ 123 หมู่ 6 น้ำจำ ม่วงม้า-น้ำจำ ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื่้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา
 
วัดน้ำจำ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2170 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2499 วัดพัฒนาดีเด่น เมื่อ พ.ศ. 2551 พระครูพิศาลเจติยารักษ์ มงฺคลธมฺโม เจ้าอาวาสวัดน้ำจำ
 
ในอดีตคนผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบๆกันหลายชั่วอายุคนว่า บ่อน้ำตื้นบ่อหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีน้ำขังอยู่ตลอดปีใช้เป็นน้ำดื่มน้ำกินของชาวบ้านและสัตว์เลี่ยงนานาชนิด ดังนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้จึงพากันเรียกว่า บ้านน้ำจำ มาจนกระทั่งทุกวันนี้
 
วัดน้ำจำเริ่มแรกได้มีหลวงพ่อเตจ๊ะได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 1 ได้สร้างวิหารชั้นหนึ่งหลัง ต่อมาได้มีหลวงพ่อคุณมาดำรงตำแหน่งเป็นจ้าอาวาส องค์ที่ 2 ไม่ปรากฏว่าท่านได้สร้างไร
 
จนกระทั่งหลวงพ่อคุณได้มาจารึกต่างแดนทางวัดไม่มีพระเณรดูแลรักษาทางคณะศรัทธาจึงไปขออาราธณากราบนิมนต์หลวงปู่พระครูแก้ว ชยเสโนซึ่งไปศึกษาพระธรรวินัยอยู่ที่วัดชัยสถานสันต้นดู่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ดให้กลับมาดูแลรักษาวัด
 
และอบรมสั่งสอนญาติโยมแทนหลวงพ่อคุณ นาน 4 พรรษา หลวงพ่อยังไม่กลับ ต่อมาปีเถาะ พ.ศ.2446 ท่านเจ้าคุณอภัยสารทะ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดฝายหิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เรียกไปพบและได้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสน้ำจำ
 
หลวงปู่พระครูแก้ว ชยเสโน เจ้าอาวาสน้ำจำได้ชักชวนญาติโยมศรัทธาสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา จนวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 เวลา17.55 น. ท่านก็ได้มรณภาพ รวมศิริอายุ 73 พรรษา
 
ต่อมาท่านพระครูพิศาลเจติยารักษาๆได้รักษาการเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.2529 และในปี พ.ศ.2532 ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส จากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระราชทาน แต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ณ สำนักราชวัง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดน้ำจำ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)