หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.บวกค้าง > พิพิธภัณฑ์จาวยอง


เชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์จาวยอง

พิพิธภัณฑ์จาวยอง

Rating: 4/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์จาวยอง เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี และเพื่อจัดแสดงเก็บรักษาศิลปวัตถุโบราณของจาวยอง
 
ให้คงอยู่และให้เกิดความสามัคคี ความหวงแหนในบรรพชนวิถีชีวิตคนยอง ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิถีชีวิต และเอกลักษณ์เฉพาะของจาวยองในอดีต ซึ่งในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และเครื่องมือทำมาหากินของคนยองในอดีตซึ่งชาวบ้านนำมาบริจาคและยังเป็นแหล่งการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจาวยองในอดีต                                          
 
พิพิธภัณฑ์ปั๊บสา-ใบลาน สร้างขึ้นหลังจากสร้างพิพิธภัณฑ์จาวยองได้ 1 ปี เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมธรรมคัมภีร์ใบลานและปั๊บสาของวัดป่าตาลที่กระจัดกระจาย ขาดการดูแลรักษา ถูกทำลายจากหนู ปลวกและชำรุดตามกาลเวลา
 
ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันต้องการที่จะนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวยองซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในแถบตำบลบวกค้างเป็นส่วนใหญ่ จึงได้เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่
 
จัดเก็บให้มีความปลอดภัยจากการถูกทำลายและได้นำมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ปั๊บสาใบลานขึ้น ซึ่งปั๊บสา-ใบลานที่มีอยู่ อายุไม่ต่ำกว่า 80 ปีขึ้นไปจนถึงร้อยกว่าปี
 
ซึ่งในคัมภีร์ใบลานส่วนมากจะบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ตำนานวรรณกรรม ชาดก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบทสวด คาถา ตำรายาสมุนไพร เป็นต้น นำมาจัดแสดงให้คนรุ่นรุ่นหลังที่มีความสนใจได้มาเที่ยวชม เรียนรู้และศึกษาเพื่อเป็นการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวยอง สามารถมาเที่ยวชมได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก หมวดหมู่: ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

พิพิธภัณฑ์ กลุ่ม: พิพิธภัณฑ์

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่พิพิธภัณฑ์จาวยอง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)