หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันกำแพง > ต.ต้นเปา > วัดบ่อสร้าง


เชียงใหม่

วัดบ่อสร้าง

วัดบ่อสร้าง

Rating: 3.3/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ่อสร้าง เลขที่ 202 หมู่ 3 บ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50130  วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2537 วัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อ พ.ศ. 2530 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2325 พระครูรัตนานุวัตร รัตโน เจ้าอาวาสวัดบ่อสร้าง
 
วัดบ่อสร้าง เดิมชื่อวัด วัดศรีสุพรรณสันบ่อสร้าง เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านบ่อสร้าง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 9 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 700 เมตร ติดเส้นสายบ่อสร้าง ดอยสะเก็ด
 
ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งมาเมื่อใด แต่พอจะสันนิษฐานได้ว่าสร้างเมื่อประมาณ ปี 2325 ในสมัยพระเจ้ากาวีละ ครั้งเมืองครองเวียงป่าซาง ในปีเดียวกันนี้พระองค์ ได้คุมพลเมืองชาวลี้กวาดต้อนเอาครอบครัวในเวียงเจียงแสนมาสร้างหลักฐานอาศัยอยู่บริเวณอำเภอสันกำแพง กระจายกันอยู่เป็นหมู่บ้าน และตำบล
 
การอพยพครั้งนั้นได้มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณรมาด้วยและได้มีการบำเพ็ญกุศลแก่ชาวบ้าน และตั้งวัดมีเนื้อที่ประมาน 2 ไร่ 3 งาน 77 วา พร้อมได้ขุดบ่อน้ำใหญ่ กว้าง 3 เมตร ลึก 9 เมตร จำนวน 1 บ่อ แต่ปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรม และมีการบูรณบ่อน้ำขึ้น จนมีสภาพดีจนถึงทุกวันนี้

มือถือ : 0835670270

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ่อสร้าง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)