หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.บ่อแก้ว > วัดแม่ตุงติง


เชียงใหม่

วัดแม่ตุงติง

วัดแม่ตุงติง

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่ตุงติง สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 5 (บ้านแม่ตุงติง) ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2463 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 10 ไร่ - งาน 60 ตารางวา
 
ประวัติความเป็นมา ชาวบ้านได้รับการบอกเล่าจากพ่ออุ้ยแก้ว ว่าเดิมเป็นพียงเส้นทางผ่านของขบวนวัวจากหัวเมืองเชียงใหม่ แล้วมาหยุดพักแรมกัน และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2449 หลวงอวน ได้นำชาวบ้านสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น ณ หย่อมบ้านทุ่งโป่งอยู่ใกล้หมู่บ้านและอยู่ใกล้บ่อน้ำ
 
และต่อมาได้ย้ายมาสร้างบริเวณต้นไม้สูงและใกล้จอมปลวกใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดจนถึงปัจจุบัน นามเจ้าอาวาส พระครูชาคริยานุรักษ์ ฉายา ชาคโร ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลแม่สาบ 
 
อาคารเสนาะสนะต่างๆ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ 2552 ศาลาการเปรียญ กว้าง 6.5 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 วิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. 2525 กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ 2550
 
ความสำคัญ เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลแม่สาบ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่ตุงติง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)