หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.แม่สาบ > วัดแม่ขาน


เชียงใหม่

วัดแม่ขาน

วัดแม่ขาน

Rating: 2.4/5 (14 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่ขาน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่45/1 หมู่ที่ 1(บ้านแม่ขาน) ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วัดแม่ขาน ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2440 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2535 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40เมตร มีดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 1ไร่ 2 งาน 20ตารางวา นามเจ้าอาวาสพระครูโกศลสังฆคุณ (เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว)ฉายาฐิติโกนามสกุลโปธา
 
อาคารเสนาะสนะต่างๆประกอบด้วย 1. วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2. กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารไม้ จำนวน 1 หลัง 3. หอระฆัง จำนวน 1หลัง 4. หอฉันโรงครัว
 
ความสำคัญ เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคนในพื้นที่ จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา มาฆบูชา, วิสาขบูชา, อาสาฬหบูชา, เข้าพรรษา

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่ขาน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)