หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.แม่สาบ > วัดปางเติม


เชียงใหม่

วัดปางเติม

วัดปางเติม

Rating: 3.7/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปางเติม สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 4 (บ้านปางเติม) ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2449 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
มีดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 3ไร่ 1 งาน 178 ตารางวา ประวัติความเป็นมา ชาวบ้านได้รับการบอกเล่าจากพ่ออุ้ยแก้ว ว่าเดิมเป็นพียงเส้นทางผ่านของขบวนวัวจากหัวเมืองเชียงใหม่ แล้วมาหยุดพักแรมกัน
 
และเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2449ตุ๊หลวงอวน ได้นำชาวบ้านสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น ณ หย่อมบ้านทุ่งโป่งอยู่ใกล้หมู่บ้านและอยู่ใกล้บ่อน้ำ และต่อมาได้ย้ายมาสร้างบริเวณต้นไม้สูงและใกล้จอมปลวกใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดจนถึงปัจจุบัน
 
ความสำคัญ เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลแม่สาบ นามเจ้าอาวาส พระชัยยันต์ ฉายา สุทธสีโล
 
อาคารเสนาะสนะต่างๆ ประกอบด้วย วิหาร กว้าง 6เมตร ยาว 14เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2449 เป็นอาคารปูนแบบศิลปล้านนา ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 20เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดปางเติม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)