หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.แม่สาบ > วัดงิ้วเฒ่า


เชียงใหม่

วัดงิ้วเฒ่า

วัดงิ้วเฒ่า

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดงิ้วเฒ่า สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 (บ้านงิ้วเฒ่า) ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2320 มีดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
 
วัดงิ้วเฒ่า ประวัติความเป็นมา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2319 โดยมีครูบารินทร์ ได้รวบรวมชาวบ้านมาสร้างขึ้น เดิมชื่อวัดนันตารามต้นเมี่ยง ความสำคัญ 
 
1. เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลแม่สาบ ภายในอาคารประกอบด้วย 2 ส่วน คือห้องสมุดชุมชนและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2. เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตำบลแม่สาบ นามเจ้าอาวาส พระครูสุภาจารวัตร ฉายา สุภาจาโร
 
อาคารเสนาะสนะต่างๆ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2482 วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2519 ศาลาบำเพ็ญบุญ กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 
 
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 4 เมตร ยาว 69เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 อาคารศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลแม่สาบ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 5 เมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดงิ้วเฒ่า

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)