หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เวียงแหง > ต.เมืองแหง > วัดเวียงแหง


เชียงใหม่

วัดเวียงแหง

วัดเวียงแหง

Rating: 4/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเวียงแหง ตั้งอยู่ที่บ้านเวียงแหง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแหง กิ่งออำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ ตามที่ทางวัดบอกให้ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 100 วา จดคูเมือง ทิศใต้ประมาณ 100 วา จดถนน
 
มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญและกุฏิสงฆ์ สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทรงไทยใหญ่
 
วัดเวียงแหง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2572 โยมีนายเหงซาววาชาวไทยใหญ่ที่มาจากเมืองปั่นเป็นผู้สร้าง ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร จำนวน 25 ภาพ ศิลปะแบบไทยใหญ่ (พม่า) ผสมช่างพื้นเมือง
 
วัสดุที่ใช้เป็นกรอบผ้าใบและแผ่นสังกะสีเรียบ ใช้สีน้ำมันวาด เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก จำนวน 13 ภาพ พระพุทธประวัติ จำนวน 10 ภาพ ภาพพระโพธิสัตว์ก่อนเสวยชาติเป็นประพุทธเจ้า จำนวน 16 ภาพ ซึ่งได้จัดทำเมื่อประมาณ พ.ศ. 2513
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระตาลออ อุตะมะ พ.ศ. 2472 - 2484 รูปที่ 2 พระมุ้ง สีหะ พ.ศ. 2484-2494 รูปที่ 3 พระหลวงคำ สนฺติโก พ.ศ. 2494-2504 รูปที่ 4 พระอธิการบุญลือ ปญญาสุโร พ.ศ. 2504-2510   รูปที่ 5 พระอธิการปัญญา ปญฺญาวโร ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเวียงแหง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)